یکشنبه، 9 آذر 1399 / 2020 November 29
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بيانيه ى پنجمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم
بيانيه ى پنجمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم

 

26 بهمن 1379

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

پيروزى انقلاب اسلامى ايران، حسّاس ترين فراز در تاريخ كشور ما، و از پرشكوه ترين نهضت هاى اسلامى و مردمى در تاريخ بشريت است . در حالى كه جامعه ما در چنگالِ اهريمنىِ قدرتهاى خارجى گرفتار آمده بود، و رژيم ستم شاهى همهء توان خود را براى سركوب ملّت و فشردن گلوى مردم مظلوم ايران بكار مى گرفت و با تبعيد پيشواى بزرگ نهضت، و به زندان افكندن عناصر اصلى مبارزه و مقاومت، خود را در اوج اقتدار، و آسيب ناپذيرى مى ديد، و در شرايطى كه فرهنگ بى بند و بارى به شدّت ترويج مى گشت و دين، افيون ملّت ها و روحانيّت جمعيتى واپسگرا و ارتجاعى معرفى مى گرديد، فرياد «اسلام خواهى» از سراسر كشور و بويژه جوانان غيور برخاست و پس از قرنها انتظار، فجر دولت اسلامى پديدار گشت .

با اين پيروزى كه جلوه اى از لطف الهى، ثمرهء فداكارى ملت شريف ايران و رهبرى حضرت امام خمينى «سلام الله عليه» بود، نظام اسلامى استقرار يافت، تا در پناه حاكميت دين، استقلال، عدالت و آزادى به كشور بازگردد. حضرت امام كه مجسمهء آرمانهاى اسلامى و زبان گوياى ملت بود، «حمايت از محرومين را يكى از مهمترين آرمان هاى انقلاب» اعلام كرد، و اساساً چهره حقيقى اسلام را در «اسلام پابرهنگان، اسلام مستضعفين، و اسلام رنج ديدگان» مى ديد و از «اسلام مرفهين بى درد، اسلام راحت طلبان و اسلام فرصت طلبان»، بيزارى مى جست و آن را «اسلام آمريكايى» لقب مى داد.

كارنامه 22ساله جمهورى اسلامى در زمينه دستيابى به الگوى كاملى از عدالت در بخش هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، قضائى و اقتصادى، هر چند به طور مطلوب تحقق نيافته و هنوز تا تحقق شاخصه هايى كه در قانون اساسى تبيين شده است، فاصلهء زيادى داريم، ولى بررسى منصفانه نشان مى دهد كه دولتمردان و مسئولان نظام، تلاش فراوانى نموده و گام هاى بلندى در اين مسير برداشته و خدمات شايسته اى را ارائه كرده اند. البته اگر با ديد واقع بينانه ترى سياست هاى اجرائى گذشته را مورد بررسى قرار داده و با يافتن كاستيهاى خويش، درصدد اصلاح بر مى آمديم و بجاى هزينه كردن توان و امكانات خويش در رقابت هاى جناحى و تضعيف يكديگر به مشكلات واقعى مردم مى پرداختيم، قطعاً به توفيقات بيشترى نيز دست مى يافتيم .

نگاهى به حوادث دو دهه اخير نشان مى دهد، كه قدرتهاى استكبارى بويژه شيطان بزرگ، همه تلاش خود را براى به زانو درآوردن اين ملت نستوه بكار گرفته است . حمله نظامى، ترور، انفجار، محاصره اقتصادى، و جنگ روانى نمونه هايى از زنجيره تلاش هاى مذبوحانه آنان است كه هرگز نمى توان آن را خاتمه يافته تلقى كرد. بدون شك امروز نيز آسيب رساندن به نظام اسلامى، سياست اصلى آنان است كه به وسيله ايجاد اختلاف در صفوف ملت، بحران آفرينى، تفرقهء افكنى در ميان نيروهاى انقلاب، القاء يأس و دل سردى به مردم، دنبال مى كنند، و در اين راه بيش از هر چيز، به عمود خيمه انقلاب و رهبرى نظام چشم دوخته و تيرهاى شبهه و شايعه را به سوى آن نشانه مى گيرند.

خوشبختانه، ملت شريف ايران، با درك قوى، و ايمان عميق به مقابله با اين طرح هاى شوم پرداخته و هم چنان هوشيارانه در صحنه حاضر است بخصوص نسل امروز كه ميراث جهاد و استقامت برادران و پدران خويش را در اختيار گرفته و عزت و استقلال خود را مرهون فداكارى آنان مى داند قدر اين نعمت بزرگ را دانسته و از حمايت آن، لحظه اى غفلت و سستى نخواهد داشت .

مجلس خبرگان رهبرى با بزرگداشت سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و تبريك اين ايام فرخنده به روح بلند امام راحل و به محضرمقام معظم رهبرى حضرت آية الله خامنه اى «مدظله العالى» و رياست محترم جمهور و ملت مقاوم و متعهد ايران اسلامى بويژه جانبازان و خانواده هاى محترم شهيدان و ضمن تشكر از حضور گسترده مردم شريف ايران در راهپيمائى با شكوه يوم الله 22بهمن بر مطالب زير تأكيد مى كند:

1ـ چون در انقلاب اسلامى، قدرت ايمان و نيروى عقيده پيروزى آفريد و بقاء آن به حفظ بنيادهاى دينى جامعه بستگى دارد، لذا دشمنان نظام اسلامى، امروزه استحاله انقلاب را با روش هاى استحاله فرهنگى و تضعيف بنيه هاى اعتقادى تعقيب مى كنند. از اين رو حساسيّت، هوشيارى و اقدام منطقى در برابر شبهه افكنى در باورهاى دينى و خطِ اصيل انقلاب كه از سوى بنيانگذار جمهورى اسلامى ترسيم شده است، رسالت سنگين انديشمندان دلسوز و متوليّان امور فرهنگى جامعه است .

2ـ روحيه «استكبار ستيزى» و خودباورى براى ملتى كه در معرض تهديد قدرتهاى سلطه طلب قرار دارد، سرمايهء گرانبهايى است كه حفظ كيان انقلاب اسلامى به آن بستگى دارد. چنانكه هر اقدامى كه به كاهش اين انزجار بيانجامد، خطرى براى امنيّت ملّى تلقى مى شود.

3ـ مهم ترين انتظار مردم جهان از تجربهء حكومت دينى در آغاز قرن بيست و يكم «كارآمدى نظام اسلامى» در صحنهء حل معضلات اجتماعى و اقتصادى از قبيل بيكارى، اعتياد، فاصله طبقاتى، فساد ادارى، و تورّم است . شاخصه هاى اصلى اين كارآمدى بايد در ارتقاء اخلاق و معنويّت، ترقّى سطح دانش و تخصّص، پيشرفت صنعت، توسعه كشاورزى، تأمين امنيت و عدالت اجتماعى عينيّت يابد زيرا «تثبيت» موقعيت نظام در جهان، به عنوان «الگوى حكومت دينى» در گروى كارآمدى هر چه بيشتر آن است .

4ـ ملت شريف ايران در ماههاى آينده، خود را براى برگزارى انتخابات رياست جمهورى آماده مى كند تا با حضور و شعور خود حماسه ديگرى خلق كند. بر مسئولان اجرائى كشور، دست اندركاران رسانه هاى جمعى، و همه جناح ها و جمعيت هاى سياسى فرض است كه با آماده سازى بسترى مناسب به پديد آمدن فضائى آزاد و آرام كمك نموده و شرايط را براى برگزارى انتخاباتى در شأن جمهورى اسلامى فراهم نمايند. سلامت انتخابات، زمينه ساز اعتماد عمومى و مشاركت هر چه فعالاّنه تر مردم است كه با پرهيز از شيوه هاى غلط تبليغاتى در تخريب ديگران، ارائه مواضع صادقانه و منطقى گروهها، دورى از جنجالها و هياهوهاى كاذب، احترام و التزام به قانون و نهادهاى قانونى، و رعايت بى طرفى و امانت مجريان و ناظران انتخابات، دست يافتنى است و فقط در چنين فضائى انتخاب واقعى مردم بر مبناى شناخت و آگاهى، تعقّل و تفكّر، شكل گرفته و در قالب برگه هاى رأى ارائه مى شود.

مجلس خبرگان رهبرى

نسخه PDF

حجم: 308KB
ارسال نظر
نویسنده
متن
*