یکشنبه، 9 آذر 1399 / 2020 November 29
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بيانيه ى هشتمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم
بيانيه ى هشتمين اجلاس رسمى مجلس خبرگان رهبرى دوره ى سوم


18 شهریور 1381


بسم الله الرحمن الرحيم

 

ملت شريف و بزرگوار ايران

انقلاب اسلامى ايران كه با دستان پرتوان شما و در پرتو امدادهاى الهى به پيروزى رسيد، اينك بيست و سومين سال عمر پربركت خود را پشت سر مى گذارد. اين نهال نوپا كه دشمنان اميد به بركندن آن داشتند، با خون عزيزان و ايثار جانبازان شما، درختى بارور گرديد و مى رود تا ثمرات آن، همه مسلمانان و تمامى مستضعفان را حياتى دو باره بخشيده، پاك طينتان حقيقت جو را با تجربه نوينى از مدنيّت و معنويت، آشنا سازد. بدون شك اين حركت تاريخ ساز كه به شعار «نه شرقى و نه غربى» متعهد، و به سرمايه هاى مادى و معنوى ملت ايران متكى است، مسير دشوارى را تاكنون پشت سر گذارده تا بتواند در دوران سلطهء زور و تزوير بر روابط بين الملل، از ارزش هاى اخلاقى و باورهاى اعتقادى خويش دفاع كند. و نشان دهد كه دين در عرصه حيات اجتماعى و سياسى مى تواند نقش هدايت گر و زندگى ساز داشته باشد و حكومت دينى، آرمانى الهى و فطرى بوده و هرگز منسوخ و كهنه شدنى نيست .

اينك كه مجلس خبرگان رهبرى، هشتمين اجلاس خود را برگزار نموده و برگزيدگان ملت، به بررسى مسائل كلان كشور پرداخته اند، ضمن تبريك خجسته سالروز ميلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)  و فرا رسيدن ماه مبارك رجب، ماه امامت و ولايت مطالب زير را مورد تأكيد قرار مى دهند:

1ـ انقلاب اسلامى ايران، با ارائه «تئورى حكومت دينى» در قالب «جمهورى اسلامى»، دريچه ء جديدى در برابر بشريت گشود. «قدرتهاى شيطانى» را با بحرانى تازه مواجه ساخت و «متحجران كج انديش» را مبهوت و منزوى نمود. ويژگى اين نظام نوين آن است كه در «عصر سيطرهء ماديگرى مدرن»، «بازگشت به اسلام» را مطرح مى سازد و مفاهيمى مانند جمهوريت، مردم سالارى و آزادى را بر مبناى ارزش هاى اسلامى و در چارچوب احكام شريعت، تفسير مى كند. جمهورى اسلامى همانگونه كه پندار پوسيدهء جدائى دين از سياست را طرد كرد، الگوهاى مبتنى بر سكولاريسم و نفى مرجعيّت دين در حكومت را نيز بر نمى تابد.

در نظام ما، نه تنها جمهوريّت، با اسلاميّت تقابلى ندارد، بلكه اسلام بر مشاركت مردم در اداره ء حكومت تأكيد دارد و اساساً در كشور ما، اسلام مبدأ و منبع خيزش ملت و حضور اجتماعى مردم بوده است .

2ـ «رهبرى»، عامل اساسى «همبستگى ملت» و «ثبات حكومت» است : «فرض الله الامامة نظاماً للامه» بر گرد آن نهادها با يكديگر همكارى نموده و انسجام ملّى حفظ مى گردد و خيمه نظام، بااين ستون بر افراشته مى ماند: «ان والى المسلمين مثل العمود فى وسط الفسطاط». از اين رو حفظ قداست رهبرى و حراست از جايگاه والاى آن، وظيفهء مهمى است كه نقش بنيادين در استحكام نظام اسلامى دارد. دشمنان زخم خورده جمهورى اسلامى كه به اين راز عظمت پى برده و به پيوند عميق امّت با پيشواى خويش كه ريشه در اعتقاد دينى مردم ما دارد، آگاه شده اند، همهء تلاش خود را براى تضعيف رهبرى بكار گرفته اند. اكنون بر عموم ملّت و بويژه فرهيختگان و اصحاب قلم و سخن فرض است كه با درك موقعيّت خطير كشور، و در برابر دسيسه هاى دشمنان، به رسالت خويش در حمايت و حراست از ولايت امر، اهتمام جدى داشته باشند.

3ـ ملت سرافراز ايران، در سايه وحدت و اتفاق، به عزت و سربلندى رسيد، و در مسير پيشرفت و ترقى نيز، به اين سرمايه حياتى نيازمند است . مسئولين محترم نظام، بايد الگوى همدلى و همكارى بوده و لحن گفتارشان، بذر صفا و صميميّت را در دل مردم بيفشاند. ترديدى نيست كه دشمنان نظام مى خواهند تنوّع و تكثّر در جامعه را، به تنازع و تقابل، تبديل نموده و با دامن زدن به اختلافات، هر روز صف آرايى جديدى بين مسئولين و نيز گروه هاى مختلف پديد آورند. دراين شرايط حسّاس كه كشور در معرض تهديدات بيگانه قرار دارد، همهء دلسوزان و خيرانديشان، بايد خاك يأس بر چهرهء بيگانگان ريخته و با موضع گيرى صريح و شفاف، از مبانى نظام اسلامى و انديشه هاى والاى بنيانگذار آن، حضرت امام خمينى (قدس سره)دفاع نمايند. هم چنين از مسئولين محترم انتظار مى رود كه با طرد عناصر تندرو كه بقاء خود را در تشنج آفرينى مى دانند زمينه تفاهم بيشتر را فراهم آورده و باتوجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، حضرت آية الله خامنه اى، و در فضائى دوستانه و با شيوه هاى منطقى بحث و گفتگو، به حلّ مسائل خود بپردازند و از ابراز مسائل تنش زا جداً اجتناب نمايند.

4ـ قانون اساسى، تبيين كننده ساختار جمهورى اسلامى و جايگاه نهادهاى مختلف حكومت است كه بايد مبناى وفاق ملّى قرار گرفته و محور انسجام دستگاههاى گوناگون تلقى شود.

از اين رو همهء نهادهاى قانونى كشور بايد مورد حمايت قرار داشته و براى انجام وظايف محوّله فرصت و امكانات مناسب در اختيار داشته باشند. مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد قانونگذارى، شوراى نگهبان به عنوان نهاد قانونى براى تطبيق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسى و نظارت مؤثر بر انتخابات، و مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مرجع نهائى در حلّ اختلافات مجلس و شوراى نگهبان و ارائهء سياست هاى كلان كشور، و نيز قوه قضائيه براى وظايف سنگينى كه در قانون اساسى بر عهده آن نهاده شده است، بايد هر يك در جايگاه خود از اعتبار لازم برخوردار باشند.

5ـ قواى سه گانه كشور، مظهر حاكميت سياسى در نظام جمهورى اسلامى اند كه همكارى و همگرائى شان شرط اصلى حلّ مشكلات اساسى جامعه مى باشد. پاسدارى از حقوق ملّت، ارتقاء علمى و اخلاقى كشور، رسيدگى به معضلات اقتصادى و مسائل معيشتى بخصوص اشتغال و تورّم مبارزه با مفاسد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، خواسته هاى به حق اين مردم شريف است كه تنها در فضاى صميمى مسئولان و با همكاى آنان در چارچوب قانون اساسى و در عين حفظ استقلال و پاسخگو بودن هر نهاد، مى توان به آن رسيد.

6ـ جمهورى اسلامى در عمر كوتاه و پر حادثهء خود، گامهاى مهمّى در جهت توسعه اقتصادى، اجتماعى و سياسى برداشته است بگونه اى كه اينك كارنامهء درخشانى از پيشرفت در زمينهء صنعت، آموزش عالى، كشاورزى، بهره بردارى از منابع و ذخائر زيرزمينى، ارائه خدمات به نقاط دور افتاده شهرى و روستائى وجود دارد. در اين مسير، هر چند تا رسيدن به نقطهء مطلوب، فاصله زيادى در پيش داريم، ولى اين كارنامهء موفق، نمايانگر توانائى و كارائى نظام است . بايد از يك سو به حمايت از همه مسئولان نظام و نيز دولت خدمتگزار كه بار سنگين مسائل اجرائى كشور را بر عهده دارد بشتابيم، و از سوى ديگر با تبيين دستاوردهاى نظام فروغ اميد را در دل نسل جوان كه چشم به فردائى روشن تر دوخته است، زنده بداريم . در همين جا از مسئولان محترم مى خواهيم كه نسبت به مسائل جوانان اهتمام بيشتر مبذول داشته و با فراهم آوردن نيازهاى مادى و معنوى شان، زمينه هاى رشد و بالندگى اين نسل پرتوان و خلاّق را آماده سازند. براى امنيت اخلاقى اين قشر بايد بستر مناسب براى فعاليت سالم اقتصادى آنان ايجاد شده و با ايجاد فرصت ازدواج و تشكيل خانواده، شرايط ارتقاء معنوى ايشان تأمين گردد و مهم تر آنكه با ترويج و تحكيم ارزشهاى اسلامى در جامعه، از بحران هويت در ميان آنان، پيشگيرى مى شود.

7ـ جمهورى اسلامى ايران، الگوى مردم سالارى دينى در عصر حاضر است . اين نظام كه با رأى مردم شكل گرفته، در مراحل مختلف از حمايت مردم، چه در پاى صندوق هاى رأى، و چه در ميدانهاى دفاع و جنگ، و چه در صحنه هاى پرشكوه راهپيمائى، برخوردار است . در جمهورى اسلامى، كليه نهادها، برخاسته از آراء ملّت است و هر يك به شكل مستقيم يا غير مستقيم توسط آنان تشكيل مى شود. مجلس خبرگان رهبرى نيز كه متشكل از نمايندگان مردم است و مسئوليت تعيين رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى را بر عهده دارد، يكى از مظاهر مردم سالارى دينى است.

8ـ خبرگان رهبرى بر تقويت قواى سه گانه تأكيد مى كند و بر اين باور است كه هرگونه سخن و اقدام تضعيف كننده، بر خلاف مصالح عمومى كشور، و موجب نفوذ دشمنان است . قواى سه گانه كه زير نظر مقام معظم رهبرى قرار دارند، سياست ها و رهنمودهاى معظم له را با دقت و جدّيت تعقيب نموده و خود را درا ين زمينه مسئول مى دانند.

9ـ حملات مداوم اشغالگران فلسطين به مردم مظلوم اين سرزمين كه در ماه هاى اخير به اوج خود رسيده، از بى شرمانه ترين فجايع بشرى است . آدم ربايى و ترور، قتل عام زنان و كودكان، تخريب خانه ها و بيمارستان ها و صدها جنايت ديگر، هرگز نمى تواند، فرياد مقاومت ملّت بپاخاسته فلسطين را خاموش ساخته و انتفاضهء آنان را نابود سازد. اين ملّت، با جهاد مقدس خود نشان داد كه دوران امنيّت اشغالگران به پايان رسيده است . اينك بايد پرسيد در عصرى كه حق تعيين سرنوشت، از حقوق مسلم بشر شمرده مى شود، چرا جهان متمدّن از ملّتى كه براى رسيدن به حق خويش بپاخاسته و تن به حاكميت غاصبان نمى دهد، حمايت نمى كند؟ و چرا دولت هاى اسلامى، به اين فرياد استغاثه پاسخ نداده و توان مادى و معنوى خويش را براى آزاد سازى پارهء تن اسلام، بكار نمى گيرند؟!

امروز جهان بشريت، دست دولتمردان آمريكا را در جنايات سفّاكان اسرائيلى به وضوح تماشا مى كند و در حقيقت كاخ سفيد را مركز فرماندهى صهيونيست ها مى داند. خوى استكبارى كاخ نشينان واشنگتن، نه تنها آنان را به حمايت بى قيد و شرط از غاصبان وا داشته است، بلكه آنان را براى به آشوب كشيدن خاورميانه، و به شعله ور ساختن آتش جنگ دراين منطقهء حساس، سوق مى دهد. غافل از آنكه كمترين اقدام آنان، منافعشان را در سراسر جهان به خطر خواهد افكند.

10ـ از جناحهاى سياسى، احزاب و گروهها، مطبوعات و رسانه هاى عمومى مى خواهيم با همفكرى و بدور از جوسازى و سياسى كارى و با توجه به موقعيت حساس كنونى، به حفظ اقتدار نظام اسلامى كمك كرده و موجب اميد دوستان و يأس دشمنان را فراهم نموده و بر محور ولايت فقيه براى عزت و اعتلاى نظام اسلامى و سربلندى ملت بزرگ ايران تلاش نمايند.

در پايان ياد امام راحل رضوان الله تعالى عليه و شهداى گرانقدر انقلاب اسلامى و شهداى مظلوم فلسطين و لبنان و ديگر بلاد اسلامى مخصوصاً شهداى عزيز 17هريور را گرامى مى داريم . و به خانواده هاى معزّز شهدا و ايثارگران و جانبازان و آزادگان تبريك و تهنيت عرض مى نمائيم .

و در آستانه بازگشائى مدارس و دانشگاهها و حوزه هاى علميه بر رشد و توسعه و جهاد علمى و عملى و كسب فضائل و اخلاق اسلامى و تقويت باورهاى دينى و تلاش همه جانبه و گسترده در راه پيشرفت علمى و فنى و فن آورى و تقويت بنيادهاى فكرى و فرهنگى جامعه اسلامى و احياى تفكّرات بلند حضرت امام (ره)  و عنايت به رهنمودهاى انسان ساز و حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى تأكيد مى نمايد.

و بر وحدت و تفاهم همهء نيروها و رابطه سازنده حوزه و دانشگاه و پيشتازى دانشگاهيان و حوزويان در راه پيشرفت و عزّت و اعتلاى كشور تأكيد نموده و از خداوند منان طول عمر با بركت را براى رهبر معظّم انقلاب اسلامى و عزّت و سربلندى براى نظام جمهورى اسلامى ايران و وحدت و اقتدار ملّى را براى ملّت بزرگ ايران اسلامى در سايه عنايات حضرت بقية الله (عج) از خداوند قادر متعال مسئلت مى نمائيم .

مجلس خبرگان رهبرى

نسخه PDF

حجم: 324 KB
ارسال نظر
نویسنده
متن
*